پرداخت همراه

operator-billing

پرداخت از طریق اعتبار

سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و افرادی که تمایل دارند تا از طریق خدمات ارزش افزوده خدمات خود را ارائه داده و مشتریان آنها به وسیله اعتبار تلفن همراه خود هزینه ها را پرداخت نمایند، می توانند به سادگی و با استفاده از امکاناتی که شرکت کارینا در اختیار آنها قرار خواهد داد، توانایی‌های سازمان و خدمات خود را به مشتریان خود عرضه کنند.