راهکارهای همراه

content-aggregation

راهکارهای تجمیع و تولید محتوا

ساپک

یکی دیگر از راهکارهای شرکت کارینا، سامانه اخبار پیامکی کارینا sapak.ir است. هدف از راه اندازی سامانه خبر پیامکی کارینا، ایجاد بستری برای ذخیره سازی محتوا و توزیع آن بر روی شبکه تلفن همراه است.