پرداخت همراه


شرکت راهکارهای همراه کارینا با ارائه خدمات پرداخت همراه و ايجاد مزيت‌هايي همچون پرداخت در هر زمان و مكان و با استفاده از مدل های مختلف و آسان تلاش کرده است تا در این راه گام‌های موثری را بردارد.