برنامه‌های اندرویدی

برنامه‌های کاربردی موبایل

آوای اول و آوایاب

این دو اپلیکیشن جهت دسترسی به آرشیو کامل آواهای انتظار همراه اول (RBT) با قابلیتهای متفاوت ارائه شده است.

اپلیکیشن آوای اول