اخبار

صدور موافقت اصولی پروانه MVNO برای ۱۹ شرکت متقاضی

amine

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از صدور موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) برای ۱۹ شرکت متقاضی و انجام فرایند کامل صدور پروانه برای یکی از این شرکتها خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه گفت:

پس از برگزاری فراخوان صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، ۵۱ متقاضی مدارک و مستندات لازم را به رگولاتوری ارائه کردند که پس از پایان مهلت فراخوان، ارزیابی تقاضاهای دریافتی براساس شرایط ذکر شده در فراخوان و مصوبات کمیسیون آغاز شد.

وی افزود:

در حال حاضر با توجه به بررسی مدارک و مستندات دریافت شده، از بین متقاضیان، برای ۱۹ متقاضی که براساس مصوبات کمیسیون شرایط را دارا بوده و امتیاز لازم را کسب کردند، موافقت اصولی صدور پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) صادر شده است.

عباسی شاهکوه درباره نحوه فعالیت دریافت‌کنندگان موافقت اصولی اظهار کرد:

این متقاضیان براساس مصوبه کمیسیون، از تاریخ اعطای موافقت اصولی شش ماه فرصت دارند تا برای عقد قرارداد با حداقل یکی از اپراتورهای تلفن همراه به عنوان اپراتور میزبان اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون، این فرصت شش ماهه قابل تمدید نیست، افزود:

اگر دارندگان موافقت اصولی به مواردی از عدم رعایت مصوبه از سوی اپراتورها برخورد کردند فقط در این دوره شش ماهه می توانند موضوعات را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد:

در حال حاضر یکی از دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO، مراحل نهایی صدور پروانه را طی می کند و احتمالا تا سه ماه پس از دریافت پروانه می تواند سیم کارت مربوط به خود را به متقاضیان واگذار کند.

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی